Cố vấn của Liên hiệp Hợp tác xã GreenCoop Việt Nam là những thành viên đã từng tham gia làm việc ở nhiều tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tập đoàn với nhiều kinh nghiệm làm việc với đối tác trong nước và quốc tế:

– Tiến sĩ kinh tế công – nông nghiệp Dương Văn Nhung (Đại học Kinh tế Các-Mac Sofia), 15 năm làm việc tại Bulgaria, Nhật Bản; Nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn (Viện Quy hoạch và thiết kế Bộ Nông nghiệp)
– Phó giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Kim Giao nguyên cục trưởng Cục chăn nuôi Việt Nam

– Phó giáo sư – Tiến sĩ Lê Thị Thúy – Phó viện trưởng viện Khoa học kỹ thuật chăn nuôi Việt Nam

– Giáo sư Phạm Thị Mỹ Dung – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

– Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Khoa học, Công nghệ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEAC)

– Tiến sĩ Tăng Xuân Lưu – Chuyên gia chăn nuôi

– Tiến sĩ Dương Văn Quả – Công nghệ sinh học (Mitsubishi Corp)

– Tiến sĩ, viện trưởng Phạm Trần Long – Công nghệ sinh học
– Tiến sĩ, viện phó Nguyễn Thị Vân – Viện công nghệ thực phẩm Việt Nam
– Tiến sĩ Vũ Minh Hằng – Viện công nghệ thực phẩm (CH Áo)
– Tiến sĩ Từ Việt Phú – Viện công nghệ thực phẩm (Đại học Bourgoge, CH Pháp)
– ThS Vũ Văn Phước – Công nghệ sinh học

– Giáo sư Hongsik Byun – Công nghệ nano (Keimyung University – Korea; Chủ tịch Membrare, Inc.)
– Bà Trần Thị Thu Huyền – Vụ Hợp tác quốc tế – Bộ Tài Chính
– Ông Nguyễn Minh Tuấn – Nguyên vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Liên minh HTX Việt Nam
– Ông Vũ Vinh Phú (Nguyên giám đốc Sở Thương mại Hà Nội; Nguyên Chủ tịch Hiệp hội bán lẻ Hà Nội)
– Ông Nguyễn Thanh Tùng (Đại học Bradford)  – Giám đốc đại diện miền Bắc – Tập đoàn Krones (CHLB Đức)

– Ông Cung Kim Tiến (Phiên dịch tại nhiều cơ quan ngoại giao: Nga, Israel, Trung Quốc,…)
– Ông Harry Glawe – Bộ trưởng Bộ Kinh tế, lao động và y tế (CHLB Đức)
– Chủ tịch các Tập đoàn: Nhôm Việt Pháp; Hương Sen; Khoáng sản Việt Nam…