Cố vấn của Liên hiệp Hợp tác xã GreenCoop Việt Nam là những thành viên đã từng tham gia làm việc ở nhiều tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tập đoàn với nhiều kinh nghiệm làm việc với đối tác trong nước và quốc tế:

– Tiến sĩ kinh tế công – nông nghiệp Dương Văn Nhung (Đại học Kinh tế Các-Mac Sofia), 15 năm làm việc tại Bulgaria, Nhật Bản; Nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn (Viện Quy hoạch và thiết kế Bộ Nông nghiệp)
– Phó giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Kim Giao nguyên cục trưởng Cục chăn nuôi Việt Nam

– Phó giáo sư – Tiến sĩ Lê Thị Thúy – Phó viện trưởng viện Khoa học kỹ thuật chăn nuôi Việt Nam

– Giáo sư Phạm Thị Mỹ Dung – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

– Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Khoa học, Công nghệ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEAC)

– Tiến sĩ Tăng Xuân Lưu – Chuyên gia chăn nuôi

– Tiến sĩ Dương Văn Quả – Công nghệ sinh học (Mitsubishi Corp)

– Tiến sĩ, viện trưởng Phạm Trần Long – Công nghệ sinh học
– Tiến sĩ, viện phó Nguyễn Thị Vân – Viện công nghệ thực phẩm Việt Nam
– Tiến sĩ Vũ Minh Hằng – Viện công nghệ thực phẩm (CH Áo)
– Tiến sĩ Từ Việt Phú – Viện công nghệ thực phẩm (Đại học Bourgoge, CH Pháp)
– Giáo sư Phạm Thị Mỹ Dung – Học viện nông nghiệp Việt Nam

– Giáo sư Hongsik Byun – Công nghệ nano (Keimyung University – Korea; Chủ tịch Membrare, Inc.)
– Bà Trần Thị Thu Huyền – Vụ Hợp tác quốc tế – Bộ Tài Chính
– Ông Nguyễn Minh Tuấn – Nguyên vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Liên minh HTX Việt Nam
– Ông Vũ Vinh Phú (Nguyên giám đốc Sở Thương mại Hà Nội; Nguyên Chủ tịch Hiệp hội bán lẻ Hà Nội)
– Ông Nguyễn Thanh Tùng (Đại học Bradford)  – Giám đốc đại diện miền Bắc – Tập đoàn Krones (CHLB Đức)

– Ông Cung Kim Tiến (Phiên dịch tại nhiều cơ quan ngoại giao: Nga, Israel, Trung Quốc,…)
– Ông Harry Glawe – Bộ trưởng Bộ Kinh tế, lao động và y tế (CHLB Đức)
– Chủ tịch các Tập đoàn: Nhôm Việt Pháp; Hương Sen; Khoáng sản Việt Nam…

GreenCoop đưa bò Wagyu tham gia Hội thi năm 2022

Tiến sĩ Dương Văn Nhung – Nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn (Viện Quy hoạch và thiết kế Bộ Nông nghiệp)

Các chuyên gia của GreenCoop kiểm tra các trang trại chăn nuôi chất lượng cao

Nguyên cục trưởng Cục chăn nuôi Hoàng Kim Giao

Ông Vũ Vinh Phú – Nguyên GĐ Sở Thương Mại Hà Nội, CTHH bán lẻ Hà Nội

Tiến sĩ Võ Văn Hồng – Chủ tịch TCT Bến Thành Matxcơva và ông Vũ Văn Phụ – Chủ tịch Nhôm Việt Pháp

Ông Trần Văn Sen – Chủ tịch Tập đoàn Hương Sen

Dược sĩ Đào Kim Long – Người tìm ra, đặt tên Sâm Ngọc Linh

Giáo sư Hongsik Byun (Keimyung University – Korea; Chủ tịch Membrare, Inc.)