“Trẻ em như búp trên cành.

Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ lời tình yêu vô hạn từ Bác Hồ đến thế hệ măng non Việt Nam. Chúng tôi hiểu sâu sắc rằng một đất nước có hùng cường hay không thì vấn đề giáo dục rất quan trọng và làm tiền đề cho những công việc phát triển đất nước sau này. Và Bác dành tình yêu vô hạn đến thế hệ trẻ và đặc biệt thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Phối cảnh 3D một một cơ sở rộng 3000 m² tại Hà Nội

Cũng chính vì tình yêu vô hạn đó để chúng tôi cùng cộng sự phát triển hệ thống trường mầm non chất lượng cao LITTLE OPERA SCHOOL với mong muốn chung tay góp sức chăm sóc và đào tạo những chủ nhân tương lai lãnh đạo đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Phối cảnh 3D một một cơ sở rộng 3000 m² tại Hà Nội