Hợp tác giữa GreenCoop Commerce với Tập đoàn Hương Sen

Đại diện GreenCoop Commerce có cuộc họp với ông Trần Văn Sen – Chủ tịch Tập đoàn Hương Sen về các kế hoạch năm 2021 giữa hai bên.

Chủ tịch Trần Văn Sen trao đổi tại cuộc họp

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, tại văn phòng công ty. Đại diện GreenCoop Commerce có cuộc họp với ông Trần Văn Sen – Chủ tịch Tập đoàn Hương Sen về các kế hoạch năm 2021 giữa hai bên. Trong cuộc gặp hai bên thảo luận các dự án có kế hoạch triển khai một cách cởi mở. Trong đó có các dự án về bán lẻ, sản xuất, nông nghiệp, xây dựng…
Từ các cuộc gặp gỡ cởi mở đó sẽ làm tiền đề cho những hợp tác khác trong tương lai giữa hai bên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.