Ông Harry Glawe – Bộ trưởng Bộ Kinh tế, lao động và y tế (Germany) trao đổi với đại diện GCV Group

THẢO LUẬN VỚI HARRY GLAWE – BỘ TRƯỞNG BỘ KINH TẾ, LAO ĐỘNG VÀ Y TẾ (ĐỨC)

Ngày 30/10/2019 tại thành phố Hà Nội với sự có mặt của ông Guido Hildner – Đại sứ Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam:

Tại diễn đàn kinh tế Việt Nam – Đức, đại diện GCV Group đã trao đổi với ông Harry Glawe – Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế về các mục tiêu và dự án mà GreenCoop đang hoạt động. Có kế hoạch triển khai. Ông Harry Glawe đã chấp nhận và tìm kiếm đối tác để GreenCoop tiếp cận thị trường Đức.

Mr. Harry Glawe  is concerned about the goals of GCV Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.