Hợp tác giữa GreenCoop Inc. với “Ocean & Seaweed Fishery Association Corp – Korea”

Ghi nhớ hợp tác giữa GreenCoop Inc. với “Ocean & Seaweed Fishery Association Corp – Korea”

Ngày 24 tháng 11 năm 2019, tại Hà Nội với sự có mặt của các đại diện doanh nghiệp giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đại diện GreenCoop Inc. đã ký biên bản ghi nhớ với ông Park, Mun Gil – Giám đốc “Ocean & Seaweed Fishery Association Corp” về dự án sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm rong biển tại Việt Nam. Tất cả các sản phẩm sau đó sẽ xuất khẩu sang Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Mr. Park, Mun Gil – Director of Ocean & Seaweed Fishery Association Corp

Ocean & Seaweed Fishery Association Corp là một trong những công ty nuôi trồng và chế biến rong biển lớn tại Hàn Quốc. Sau dự án này hứa hẹn có nhiều hợp tác triển vọng khác giữa hai bên.

Dine with Mr. Park, Mun Gil – CEO of Ocean & Seaweed Fishery Association Corp after signing MOU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.